Примери за лечение

Туист терапия за премахване на главоболието и за нормализиране на кръвното налягане.

Ако Ви боли глава или „скача” кръвното Ви налягане, с усмивка направете следното:

  1. Заемете удобна седяща поза. Затворете очи. Отпуснете се. Усмихнете се.
  2. Бавно и плавно завъртете главата първо наляво, след това надясно, определяйки в коя от двете посоки завъртането е по-леко и по-приятно. Запомнете комфортната посока.
  3. Бавно и плавно наклонете главата последователно напред, назад, наляво и надясно. Запомнете най-комфортното положение на наклон.
  4. Изпълнете наклона в посока, определена в т.3) и от това положение бавно и плавно завъртете главата в посока, определена в т.2). Убедете се, че това лечебно усукващо движение не предизвиква дискомфорт.
  5. Задръжте в това положение 30 секунди, отпускайки шийните мускули. За тази цел може да подпрете главата си с ръка или да се облегнете на креслото, в което седите.
  6. После бавно и плавно върнете главата в изходно положение. Вдишвайте, мислено насочвайки с усмивка потока в областта на главата. При издишване отстранете от нея всички болезнени фактори. Направете четири такива вдишвания и издишвания.
  7. Ако интензивността на болката е намаляла и се е подобрило общото самочувствие, повторете същото движение още два пъти, като отначало задържите една минута, а след това – две минути. Не забравяйте за вдишванията и издишванията!

Например, виждате жена, страдаща от главоболие. Тя е затворила очи и е наклонила главата си напред и наляво, поддържайки я с ръце. Тази поза облекчава страданието, но не го прекратява. А сега да предложим на пациентката, не променяйки позата, да завърти главата наляво, а след това надясно. Ако завъртането в някоя от двете посоки е съпроводено от неприятно напрежение на шийните мускули, значи, че лечебното движение ще бъде завъртане в противоположната посока. При изпълнение на лечебното завъртане на главата е важно и очните ябълки да се движат в същата посока. Поддържайки главата с ръце, ние позволяваме на шийните мускули да се отпуснат за усилване на усукващия ефект. Това се постига и ако завъртането на главата се извършва при вдишване. Трябва да се намери това пределно положение на завъртане, при което се запазва комфортното състояние без напрежение и да се задържи в него 30 секунди, след което при издишване бавно връщаме в изходна позиция. След това пациентката трябва да заеме изправен седеж, да се отпусне, и да направи четири спокойни вдишвания и издишвания.

Погледнете сега пациентката: страданието е изчезнало от лицето й, сменило се е с удивление, а главата се е прояснила. За да засилите и укрепите успеха, предложете да повтори усукващото движение още два пъти, като сега задържането е по една минута. Ще се почувствате като вълшебник!

Туист Терапия при продължителна работа с компютър

А сега си представете друга ситуация: няколко часа вие напрегнато сте работили зад компютъра.Тялото ви е изтръпнало, станало е непослушно, очите ви парят, главата тежи...... Отпуснете се и заедно с вдишването започнете бавно да завъртате и изпъвате шията нагоре и наляво. Ако очите, ръцете и гърдите последват шията в същата посока, ефектът ще бъде по-голям. Задръжте в крайно ляво положение 30 секунди или минута. Не мислете за нищо, само задръжте вниманието си на избраната позиция. Спокойната мека усмивка ще ви помогне да достигнете целта.

Връщането в изходно положение трябва да е също бавно и меко, с издишване. Не отваряйте очи и не губете усмивката си, направете четири спокойни вдишвания и издишвания. А сега отворете очи и ще видите, че цветовете са станали по-ярки, настроението се е повишило, дишате по-леко и се чувствате бодри. Със своето движение сте активизирали Нейтро-силата, отворили сте нейния път. Бяха ви необходими две минути, за да премахнете умората! Това са прости начини за самовъзстановяване. Лечебните усукващи движения могат да се извършват от всяка част на тялото: глава, ръце и крака, торс, а също уста, челюсти, език, очни ябълки, ушни раковини и т.н. Многообразието на подходите при Туист терапията позволява на лекаря да постига положителен ефект даже в случаи на много тежки заболявания. Въображаемо мислено движение заедно с дишане е способно да пробуди загубени активни движения. Мисълта няма преграда, тя също се движи и оказва влияние на физическото тяло.