Meтодът Туист терапия и нейният автор проф. Пак Чже Ву

Oт древни времена са съхранени и дошли до нас знанията за оздравителните гимнастики на Китай – ци-гун и тай-чи, чието широко разпространение по цял свят и днес говори за голямата полза от тях.

Съществуването обаче на различни интерпретации навежда на мисълта, че за дълго време е бил загубен основният ключ към тяхното усвояване. Съвременните разработки на южнокорейския учен проф. Пак Чже Ву, автор на теорията за Триначалието, която лежи в основата на създаването на света, ни дава чудесен ключ за разбирането и възможностите на логическия подход към усвояването на тези знания. Туист терапията е един от новите лечебни методи – ефективен, прост и достъпен за всеки.

„Искам всеки човек да получи възможност за изучаване на удобния и приятен за прилагане метод Туист терапия и да стане пълноценен, здрав човек, осъзнаващ своето право на обществено значим и едновременно с това щастлив и усмихнат живот”.

Пак Чже Ву