Туист терапия™ – Медицината на бъдещето

Историята на Туист терапията води своето начало от разработката на теорията на Триначалието и откритието на спиралната енергийна мрежа и ставните меридиани на човешкото тяло от основоположника на ОННУРИ медицина професор Пак Чже Ву.

Туист терапията – това е един от начините на терапия, при която усукващите движения на цялото тяло или определени части от него са чудесно средство за повишаване на жизнената активност и поддържане на здравето, стимулирайки енергообмена и протичането на метаболичните процеси.

Ако някое звено на спирално-енергийната мрежа е блокирано, това води до недостиг на Нейтро-енергия в съответстващите области на тялото. В резултат на това възникват патологични изменения, засягащи както физическото тяло, така и съзнанието. Възстановяването на увредената енергийна спирала – това е целта на Туист терапията.

При усукващите движения на тялото, неговата Нейтро-мрежа се активизира, ликвидирайки застойните явления в системата на циркулация, на метаболичните субстанции и енергиите. В резултат на това се възстановява нормалното ниво на жизнена активност. Ето защо прилагането на Туист терапия дава такива удивителни резултати.

Ефекта от прилагането на усукващи движения и пози настъпва мигновенно.

Тъй като дадения вид лечение е насочен към възстановяване на хармонията, в процеса на лечение пациентът не изпитва никакви неудобства. Само приятни усещания от изпълнение на лечебните движения. Критерий за успешността на процедурата е усмивката на пациента, която възниква спонтанно, ако правилното лечебно назначение е постигнало целта си. При това лекарят също се усмихва. Ето защо е прието метода Туист терапия да се нарича „Туист с усмивка”.

Туист с усмивка – това е естествен лечебен метод, изискващ индивидуален подбор на усукващи движения и пози, и индивидуална продължителност на лечебното въздействие за всеки конкретен пациент. Затова лечението не предизвиква странични ефекти, няма противопоказания и възрастови ограничения. В зависимост от характера на заболяването, особеностите на неговото протичане и тежестта на състоянието на болния, могат да бъдат препоръчани определени движения и лечебни положения на тялото по време на работа, почивка, а също и лечебно-профилактични мероприятия, като туист-ходене или туист-гимнастика.

Основният принцип на Туист терапията с усмивка е лесен и затова от нея може да се възползва всеки човек.

Лечебни са най-приятните усукващи движения, изпълнени в най-комфортното положение. Важно е и това, че пациентът може да продължи да изпълнява назначените от лекаря усукващи движения в дома си, като по този начин самостоятелно поддържа и затвърдява получения лечебен резултат. За подбора на индивидуална Туист терапия при различни заболявания е необходима консултация с лекар и квалифициран инструктор по Туист терапия. Но в някои случаи можем да си помогнем сами.

Какво представлява спиралната енергийна мрежа на човека?

Движението е универсално свойство на телата и явленията от реалния свят. В основата на всяко движение, в това число и движението на човешкото тяло, лежи фундаменталният принцип на съществуването – Триначалния модел, формиран от силите Хетеро, Хомо, Нейтро и Нейто. Когато праволинейното едноизмерно и кръговото двуизмерно движение се обединят, допълвайки се едно с друго, се ражда триизмерното спирално движение – основа на Нейтро-процесите на развитие и жизнеспособност.

Благодарение на универсалността на спиралната траектория на движение, спиралната си форма съхраняват лежащите в основата на наследствеността молекула ДНК, хромозоми, зародиши на живите същества и дори галактиките. Нашето тяло съдържа множество триизмерни обемни структури, имащи спирална форма: пъп, мускулни влакна, и др.

В съответствие с Триначалния модел енергийната система на тялото е представена от четири основни елемента: Елмазна (Диамантена) енергийна система (Нейто), системата на китайските меридиани (Хетеро), системата на чакрите (Хомо) и система на спиралната енергийна мрежа (Нейтро).

Нейтро-силата обезпечава хармонията и взаимодействието, процеса на съзиданието, постъпателното еволюционно развитие на всички единици на съществуването. Затова системата на спиралната енергийна Нейтро-мрежа е най-важният елемент от енергийната система на човешкото тяло.