Още малко за су джок

Човешкото тяло е форма на живот, представляващо мъничка, но чудесно композирана Вселена. Затова в него има всичко необходимо, за да поддържа своя живот и да съществува в природата като цялостно независимо явление.

Системите на съответствие на човешкото тяло, проектирани върху ръцете и стъпалата, са пултове за дистанционно управление на здравето на човека. Тези лечебни системи функционират като малки клиники, които лекуват по естествен начин болестите на тялото. Ако внимателно анализираме как точно ръцете и стъпалата повтарят строежа на нашето тяло, можем да разберем устройството на тези лечебни системи и да определим точките и зоните, които трябва да стимулираме при поява на каквато и да е болест.

Благодарение на Природата, ръцете и стъпалата са подобни по строеж на човешкото тяло. Те изцяло съдържат в себе си Волята за изцеление, изразяваща се в начина, по който човек може да използва този безценен дар и да бъде здрав.

Природата ясно ни показва своето намерение, проявява своята голяма Любов, като посредством тези лечебни се стреми да помогне на човека да не боледува. Но в същото време Природата ни дава и определен урок – урок за Независимия дух, търсенето на методи за самостоятелно избавление от болестите.

Су Джок терапията, възприемайки Великия Дух на Любовта, се стреми да го поднесе на всички хора на Земята и да им помогне да осъзнаят, че този Велик Дух на Любовта, съдържащ се в системите на съответствие върху ръцете и стъпалата, в крайна сметка е насочен към установяване на мира на нашата планета.

Всички хора на Земята, изучавайки системите на съответствие, могат да предотвратяват и лекуват своите болести самостоятелно, да поддържат здравето си и да съхранят своето човешко достойнство. Това дава възможност на всеки от нас напълно, с желание и радост да изяви себе си като Гражданин и представител на човешкото общество.

Великата Любов на Природата към човека и нейния дух ще присъстват във вашите сърца и разум. Ще можете да сте здрави, използвайки Су Джок.

Обикновено, когато човек попадне в трудна ситуация, сам търси път за изход от нея, активно се бори и побеждава. Защо по отношение на нашето здраве ние подхождаме толкова пасивно? Защо, разболявайки се, ние ставаме съвсем безпомощни и се надяваме само на лекаря?

Всеки човек трябва да познава ефективна система за самолечение, за да може в трудни моменти да помогне сам на себе си и на околните.

Су Джок терапията е метод на лечение посредством въздействие върху ръцете и стъпалата и може да бъде отнесен към най-добрите методи на самопомощ, известни до този момент.