Вгледайте се в ръцете и стъпалата си!

Човешкото тяло има пет „израстъка” – глава, две ръце и два крака; и на ръката пръстите са пет.

При човека крайниците са насочени надолу, а главата нагоре; на ръцете палеца противостои на останалите четири пръста.

При човека крайниците имат по три основни стави и четирите пръста на ръката имат по три стави. На палеца ставите са две – това са областите, съответстващи на съединението на главата с шията, и на шията с гръдния отдел на гръбначния стълб. В това подобие е великата проява на рационалност и многостепенна защита на човека от вредните въздействия на обкръжаващата среда.

Ръцете и стъпалата най-много от всички части на тялото са подложени на механични и други видове въздействия по време на работа и ходене, което и поддържа здравето ни. На тях трябва да сме благодарни, че не боледуваме постоянно. Нали при силен мраз първо започваме да разтриваме ръцете си? Нали топлите крака са в основата на комфортното ни състояние в студено време? А как бързо развива инфекциозни усложнения обездвижения човек!

При възникване на заболяване, в системите на съответствие върху ръцете и стъпалата се появяват точки или зони на повишена чувствителност. Въздействайки им, възниква импулс, който информира организма за патологията, и организма взема мерки за отстраняване на тази патология.

Подобието на организма с нашата ръка не е единствена система на съответствие. За увеличаване ефективността на работа върху естествените системи за лечение и профилактика на заболяванията, природата се е погрижила да създаде и други системи на подобия. Всеки пръст на ръката и крака е изцяло подобен на човешкото тяло.

Пръста има три части – фаланги, и тялото без крайниците има три части – глава, гръден кош и коремна кухина. Тези части отчетливо са ограничени една от друга както на тялото, така и на пръста. Това е така наречената система на съответствие „насекомо”. Съществува и „мини” система на съответствие, която се проектира на първите фаланги на пръстите.

Начин на лечение: намира се най-болезнената точка в системата на съответствие, отговаряща за болния орган и се въздейства върху нея с някой от достъпните на всеки метод:

  • Механичен масаж;
  • Магнитно поле;
  • Биологическата сила на живи семена;
  • Прогряване;
  • Цветолечение.

При начален стадий на заболяване това води до възстановяване и позволява да се предотвратят тежките последствия при застрашаващи живота състояния, предотвратява развитието на обострени и хронични болести.

Давайки практически препоръки за лечение, обикновено се говори основно за въздействие върху ръцете, тъй като е по-лесно и по-удобно да се работи върху тях при оказване на самопомощ и взаимопомощ. (При желание можете да намерите точките на съответствие и върху стъпалата).