Су Джок Терапията, определена като едно от най-големите открития на 20-и век

На корейски Су означава „ длан”, а Джок – „стъпало”

Съвременната медицина разполага с доста ефективни средства за медицинска помощ, но задължително условие за добрата й ефективност е наличието на специални медицински препарати и инструменти, а също така и медицинско образование.

При редица заболявания болният трябва да търпи често пъти нетърпима болка и просто да чака преглед от квалифициран медицински работник. Но защо трябва да търпи болката? Не е ли по-добре да се избави от нея и спокойно да изчака лекаря?

Практически няма ефективни препоръки за лечение на началните проявления на заболяването. По-често се свеждат до баналното – обърнете се към лекар. Но какво да прави човек, когато болките започват нощем или в ситуация, когато до лекарския преглед могат да минат 6-10 и повече часове. Това води до загуба на ценно време и развитие на тежки усложнения на болестта.

Предлагаме Ви универсален метод на лечение на баналните заболявания без прием на лекарства, които нанасят вреда на целия организъм.

  • Метод за оказване на първа медицинска помощ при неотложни състояния;
  • Метод, който е специфичен за всяко заболяване;
  • Метод, който не изисква материални разходи и специални медицински знания, сложни навици и инструменти;
  • Метод, който може да усвои всеки човек независимо от възрастта си;
  • Метод, който е от голяма полза за здравето на човека и неговите близки и може да се прилага ежедневно.

На всички е известна иглотерапията, имаща повече от четирихилядна годишна история и нейните разновидности, като точков масаж, въздействие върху биологично активните точки посредством топлина, електричество и т.н. Тези методи на лечение са прерогатив на медицинските специалисти, изискват дълга подготовка. В ръцете на любители опитите за лечение могат да нанесат непоправима вреда.

Корейският лекар проф. Пак Чже Ву дълго време обмислял този проблем, сигурен, че човек не може да се е появил на земята без ефективни средства за профилактика и лечение на болестите. И открил, че тези средства за лечение са именно ръцете и стъпалата, които по принцип съдържат в себе си две функции:

  • Първа – хващателна и опорна;
  • Втора – лечебно-профилактическа.