Основни достойнства на су джок терапията

  • Висока ефективност: При правилно прилагане изразения ефект настъпва след няколко минути.
  • Абсолютна безопасност на прилагане: Тази лечебна система не е създадена от човека (той само я е открил), а от самата Природа. Нейната сила и безопасност се дължи именно на това. Неправилното прилагане никога не нанася вреда, то просто е неефективно.
  • Универсалност на метода: С помощта на Су Джок терапия може да лекувате всяка част на тялото, всеки орган, всяка става.
  • Достъпност на метода за всеки човек: При изучаването на Су Джок терапия не е нужно да назубряте и запомняте нещо. Което се назубря – лесно се забравя. Достатъчно е да разберете метода един път, след това може да го използвате цял живот.
  • Простота на прилагането: Вашата ръка и знания са винаги с вас. А подходящ инструмент за лечение ще намерите винаги около вас.

До този момент не е съществувал метод на лечение, който да бъде толкова леко овладяван и при това да се получи толкова значителен и бърз резултат.

Като метод, Су Джок терапията е разработена от проф. Пак Чже Ву – учен от Южна Корея, който е съумял да допълни съществено традиционните подходи на иглопоставянето. Той е човек с дълбоки знания и висока духовност. Неговата постоянно напрегната работа е безкористна. Тя е посветена на хората, пълна с желание да им помогне, да донесе до тях мисълта, че са обичани, да ги направи по-щастливи.

Знанията, получени от такъв човек, са Велики знания.

Опитайте се да овладеете тази уникална по простота и ефективност система и ще се убедите в това.