Меридианна Суджок Ки терапия

01 Юни 2021 Меридианна Суджок Ки терапия

Енергиен курс (Меридианна Суджок Ки терапия)

Курсът е посветен на изучаването на меридианната енергийгни системи в човешкото тяло и в частност на бел-меридианите, разположени върху нашите пръсти. Разглежда се топографията и циркулацията на енергиите в меридианите. Усвояват се лечебни методи, влияещи върху количеството на енергията, протичаща в меридианите и чакрите (магнитотерапия, цветотерапия и др.). Отделя се голямо внимание на въпросите на мускулната, регионалната и симптоматичната диагностика, както и на диагностиката по Духовни точки.

Слушателите получават представа за енергийната система от позиции на Триначалния Модел (Хомо, Хетеро, Нейтро и Нейто) и Теорията нза Шестте енергии (Вятър, Топлина, Жар, Влага, Сухота и Студ), за връзката на меридианите с кухите и плътните органи, за методите на диагностика при състояния на излишък или недостиг на енергия в меридианите.

Изучават се магнитните свойства на пръстите и техниката за диагностика и лечение с използването им.

Представят се клинични примери на заболявания – работа с регионалната, симптоматичната и мускулната диагностики.

-В края на курса се провежда тест за проверка на усвоените знания.

 

        Програма за провеждане на курса:

 • Суджок Ки терапията – обективен метод на лечение, насочен към регулиране на количеството преминаваща енергия. Общ принцип на движение на енергиите (спирала, вълна).
 • Законите Ин-Ян и Хомо-Хетеро – сравнителни характеристики. Теория на Триначалието. Кратки характеристики на силите Хетеро, Хомо, Нейтро и Нейто. Представа за енергийната система на тялото от позиция на Триначалния Модел.
 • Теория на Шестте енергии. Проявата на Шестте енергии в природата. Ин-Ян меридиани на тялото, връзката им с кухите и плътните органи. Меридиани „Главен мозък“ и „Гръбначен мозък“, техните функции, причини за промяна на традиционните им имена.
 • Обозначения на меридианите, приети в Суджок Ки терапията. Обща представа за топографията на меридианите в тялото. Циркулация на енергиите в меридианите.
 • Представа за енергийното състояние на меридианите: състояние на излишък и недостиг на енергията (количествени енергийни нарушения).
 • Диагностика на енергийните нарушения:
            -по локализацията на патологичния процес (като се има предвид хода на меридианите);
            -диагностика по времето на активност на меридианите.
 • Бел-меридиани, тяхната топография и посока на движението на енергията. Два типа проекции на корпоралните меридиани в стандартните системи на съответствие и техните разлики (истинските енергийни линии и директен пренос на корпоралните меридиани на ръката).
 • Принципи на меридианната Суджок Ки терапия. Oннури магнитотерапия. Видове магнити. Общи характеристики на магнитите. Правила за апликация на магнитите.
 • Тонизацията и потискането като основни методи за влияние върху енергийното състояние на меридианите и бел-меридианите. Апликационна диагностика. Използване на магнитните свойства на пръстите за лечение.
 • Алгоритъм на провеждане на меридианната Суджок Kи терапия по индивидуалните бел-меридиани.
 • Сухожилно-мускулни меридиани. Мускулна диагностика и техника на  провеждане. Отработка на навици за мускулна диагностика.
 • Диагностика по Духовните точки.
 • Физиологически прояви на Шестте Енергии.
 • Симптоматична диагностика по Шестте Енергии (кратко).
 • Закон за Петте Първоелемента. Функции на закона на Петте Първоелемента –  функционалните връзки между енергиите. Принципи за избор на меридиани за лечение въз основа на функциите на закона на Петте Първоелемента. Карта на ръката.
 • Осевите взаимоотношения на Шестте Енергии – фундаменталните връзки между енергиите. Два типа циркулация на Шестте Енергии по меридианите (структурен и функционален).
 • Избор на меридиан за лечение въз основа на разгледаните диагностични подходи. Особености на меридиани Управител и Зачатие, тяхната роля, посока на енергийните потоци. Техника на лечение по меридианите на Управител и Зачатие. Дълги меридиани и бел-меридиани, тяхната топография, диагноза на пораженията.
 • Енергийни линии на ендокринните органи и дългите меридиани на палеца.
 • Отработка на меридианната Суджок Ки терапия. Техника на лечение по меридианите на тялото, бел-меридианите, дългите бел-меридиани. Клинични примери за разбор на заболявания въз основа на регионалната, симптоматичната, мускулната и апликационната диагностика. Демонстрация за ефективността на метода.
 • Меридианна Суджок Ки терапия с помощта на различни инструменти и техники: акупунктура, моксотерапия,  терапия със семена, цвето- и светло-терапия. Светоимпулсни прибори: "Су Джок  1", "Су Джок  2",  "Су Джок  3".

  Необходими материали и инструменти: кръгли магнитчета, магнитни стрелки, диагностична сондичка

  Необходими книги за курса на български език: 

  1. СУДЖОК КИ ТЕРАПИЯ

  2. ТЕОРИЯ НА ШЕСТТЕ ЕНЕРГИИ

  3.СУДЖОК КИ ТЕРАПИЯ С ПРЪСТИ