Медитация усмивка

Защо се усмихваме

Усмивката е един от най-важните канали за достигане на хармония и съвършенство, живот с усмивка. Това е Хетеро-компонента на Триначалния модел на медитация Усмивка, която като Нейтро-състояние, включва така също и Хомо-компонент – медитация (спокойна дълбока концентрация, разсъждение, размишление в състояние на покой на тялото), и Нейтро компонент – Триначалната теория, като най-фундаментален фактор, влияещ и на метода на провеждане на медитацията. Всяко живо същество – това е изначално усмихваща се същност. Усмивката допринася за формирането на човешкото съзнание, премахва границите между хората, преодолява противоречията. Даже физическия компонент на усмивката, най-често изразяващ се чрез устните, показва Нейтро-свойство.

От къде произлиза усмивката? Кога и защо ние се смеем? Ние се смеем, когато се срещнем с нещо удивително, когато сме успели и хармонични, когато нашата цел е достигната, поставените задачи са решени и всичко се развива в съответствие с Духа на съществуването. Но новородените, идващи на този свят, също се усмихват – без обяснения, никой не знае защо, на кого – с чиста, ведра усмивка. Къде е източникът на детската усмивка? Усмивката произхожда от самия Дух на съществуването, от Нейто-източника в нулевия свят, затова е спокойна и беззвучна. Всичко съществуващо и появяващо се на този свят през Нейтро канала, се усмихва. Ние живеем в удивителен свят. От момента на неговото появяване, от момента на раждането на Нейтро, в този свят присъства и усмивката.

Нейто все още не е способен да прояви усмивка, тъй като принадлежи на нулевия свят, но я носи в себе си заедно с Духа на съществуването. Хетеро-силата е първата напуснала нулевия свят, тъй като нейна цел е създаване на различия. Бъдеща Нейтро-феномен, усмивката има невероятна сила. Тя може да спре борбата, противоречията, да реши всеки конфликт, спор. Ако се установят отношения с усмивка, няма да има препятствия и всяка поставена цел би била постижима.

Цел на медитация усмивка

Медитация Усмивка позволява на човека да осъзнае своята усмихваща се природа и да вижда усмивка във всеки обект на този свят, във всеки момент, във всяка ситуация. На свой ред, този мироглед допринася за чиста, цялостна визия на картината на живота, решаване на проблемите, избавление от страданието. Тъй като силата не се прахосва за борба и емоции, работоспособността и творческата активност се повишават, подобряват се здравето и отношенията в дома и работата, настава спокойствие, концентрация и цялостност. Целия живот се изпълва с усмивка и удивление.

Възпитанието на усмивката е много важен механизъм, позволяващ да се влияе върху развитието на човека, обществото и света като цяло. Когато човек се усмихва, няма място за страх и други фактори, задържащи развитието. Ако бременна жена, нейното семейство и обществото зачитат бременността като прекрасно състояние и се усмихват, детето се ражда лесно, с високо ниво на жизнена енергия и способност за умствено и физическо развитие. Адаптивните му способности се подобряват, улеснява се процеса на формиране на речта и навиците. Обучението става забавно. Ако детето възприема света с удивление, усмивката се появява веднага. Излишната сериозност е Хомо-фактор, ограничаващ любопитството и усмивката, пречещ на Нейтро-персоналното развитие.