Основы Су Джок терапии

В книгата подробно се разглежда строежът на стандартните системи на съответствие върху ръцете, стъпалата, пръстите и фалангите им и начините на лечение чрез въздействие върху тях. Изложени са принципите на строеж и функциониране на Хомо-системата в човешкото тяло, която изпълнява важна роля в процесите на саморегулация на тялото и неговата интеграция в едно цяло.

Книгата представлява интерес за лекари, студенти медици, биолози, физиолози, а също и за всички, които се интересуват от възможността за оказване на медицинска помощ с простички и безмедикаментозни методи на лечение.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловие
 • Глава I. Закон Гомо-Гетеро и Гомо-система тела человека
  • I. Закон Гомо-Гетеро
  • II. Понятие о Гомо-системе тела
  • III. Принципы строения и функционирования Гомо-системы тела
 • Глава II. Стандартные системы соответствия телу на кистях и стопах
  • I. Подобие кисти телу. Большой палец - голова
  • II. Подобие стопы телу
  • III. Соответствия Инь- и Ян-поверхностям тела
  • IV. Линии-ориентиры в стандартных системах соответствия кистей и стоп
  • V. Первичное и вторичное соответствия
  • VI. Проекция головы и позвоночника в стандартных системах соответствия кистей и стоп
  • VII. Проекции конечностей в стандартных системах соответствия кистей и стоп
  • VIII. Соответствия боковым поверхностям туловища
  • IX. Проекции внутренних органов в стандартных системах соответствия кистей и стоп
 • Глава III. Дополнительные лечебные системы кистей и стоп
  • I. Понятие о дополнительных лечебных системах
  • II. Частичное соответствие голове на кистях и стопах
  • III. Частичное соответствие плечевому поясу на кисти
  • IV. Частичное соответствие пояснично-крестцовому отделу и копчику
  • V. Частичные системы соответствия ногам
  • VI. Кожное и костное соответствия
  • VII. Частичные системы соответствия на стопах
  • VIII. Явление отражения в системах соответствия
 • Глава IV. Йога-система соответствия
 • Глава V. Трехуровневые системы соответствия
  • I. Понятие о трехуровневых системах
  • II. Трехуровневые системы соответствия конечностей
  • III. Стандартные системы соответствия телу на пальцах (системы "насекомого")
  • IV. Системы соответствия "корня пальца"
 • Глава VI. Стандартные системы соответствия на дистальных фалангах пальцев
  • I. Мини-система соответствия
  • II. Микросистемы соответствия
 • Глава VII. Принципы лечения с использованием стандартных систем соответствия кистей и стоп
  • I. Принципы поиска лечебных точек соответствия и их стимуляция
  • II. Основные методы лечения
 • Глава VIII. Методы стимуляции лечебных точек соответствия
  • I. Диагностические палочки
  • II. Металлические звездочки
  • III. Магнитные звездочки
  • IV. Магниты
  • V. Массажные кольца
  • VI. Роликовые и трубчатые массажеры
  • VII. Семена растений
  • VIII. Мини- и микромоксы
  • IX. Иглы
  • X. Инъекторы
  • XI. Скарификаторы
  • XII. Другие методы стимуляции лечебных точек
 • Заключение
Поръчай Откъде да поръчам?