Оннури Су Джок терапия, том 2

"Оннури Су Джок терапия", том II е продължение на фундаменталните изследвания на професор Пак Чже Ву за системите на съответствие, присъстващи на ръцете и стъпалата.

Вторият том описва разположените върху ръцете и стъпалата обединени системи на тялото, системите на съответствие на отделните органи, както и методите на регулиране на енергийните потоци (лечение по бел-меридиани). Подробно са представени начините за стимулиране на активните точки, описани са клинически наблюдения от прилагането на лечебните системи, разположени на ръцете и стъпалата. Текстът е илюстриран с оригинални рисунки и снимки.

Книгата е предназначена за лекари с различни специалности, студенти от медицински учебни заведения, и освен това за всички желаещи да овладеят ефективни и достъпни начини за оказване на медицинска помощ.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Глава I. Объединенные системы соответствия телу на кистях и стопах
  • I. Объединенные закрытые системы соответствия телу на кистях и стопах
  • II. Объединенные закрытые йога-системы соответствия телу на кистях и стопах
  • III. Объединенные закрытые боковые системы соответствия телу на кистях и стопах
  • IV. Объединенные открытые системы соответствия телу на кистях и стопах
 • Глава II. Объединенные трехуровневые системы соответствия телу на конечностях и пальцах
  • I. Объединенные трехуровневые системы соответствия телу на конечностях
  • II. Объединенные трехуровневые системы соответствия телу на пальцах
 • Глава III. Системы соответствия отдельным частям тела и органам на кистях и стопах
  • I. Системы соответствия голове на кистях
  • II. Системы соответствия голове на стопах
  • III. Системы соответствия сердцу на кистях
  • IV. Системы соответствия почкам на стопах
 • Глава IV. Терапия текущих энергий
  • I. Введение в метафизическую теорию
  • II. Энергетическая система организма: чакры и меридианы
  • III. Общие принципы терапии текущих энергий через бель-меридианы
  • IV. Терапия текущих энергий путем воздействия на бель-чакры
  • V. Диагностика состояния меридианов и чакр
 • Глава V. Применение систем соответствия кистей и стоп в лечебной практике
  • I. Поиск точек соответствия
  • II. Принципы функционирования систем соответствия
  • III. Инструменты и стимуляторы применяемые в Су Джок терапии
  • IV. Способы воздействия на точки и зоны соответствия
  • V. Количество сеансов и длительность лечения
  • VI. Лечение по двум точкам
  • VII. Лечение по трем точкам
  • VIII. Пять ступеней лечения по системе соответствия
  • IX. Лечение по энергетическим точкам
  • X. Как избежать осложнений при проведении лечения
 • Глава VI. Клинические наблюдения
Поръчай Откъде да поръчам?