Оннури Су Джок терапия, том 1

„Су Джок терапия", том I е фундаментално изследване на проф. Пак Чже Ву относно всички системи на съответствие, присъстващи на ръцете и стъпалата.

В нея подробно са описани индивидуалните системи на съответствие върху ръцете и стъпалата, включително стандартна, йога-система, странични системи, а също така системи на съответствие върху пръстите и мини-системи на съответствие.

В книгата е описан оригинален, безлекарствен метод за лечение на широк спектър от заболявания чрез целенасочена стимулация на точките на съответствие върху ръцете и стъпалата.

Книгата е предназначена за лекари с различни специалности, студенти от медицински учебни заведения, и освен това за всички, желаещи да овладеят ефективни и достъпни начини за оказване на медицинска помощ.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловия
 • Глава I. Что такое Су Джок терапия
  • I. История развития представлений о системах соответствия
  • II. Признаки подобия кисти телу
  • III. Особенности подобия стопы телу
  • IV. Значение Су Джок терапии
 • Глава II. Энергетическая Гомо-система тела человека
  • I. Понятие о Гомо-системе тела
  • II. Классификация систем соответствия
  • III. Критерии эффективности систем соответствия
 • Глава III. Индивидуальные системы соответствия телу на кистях и стопах
  • I. Индивидуальные стандартные системы соответствия телу на кистях и стопах
  • II. Явление отражения в системах соответствия
  • III. Индивидуальные йога-системы соответствия
  • IV. Индивидуальные боковые системы соответствия телу на кистях и стопах
 • Глава IV. Индивидуальные трехуровневые системы соответствия телу на конечностях и пальцах
  • I. Обзор трехуровневых систем соответствия
  • II. Индивидуальные системы соответствия телу на конечностях
  • III. Индивидуальные системы соответствия телу на пальцах кистей и стоп
 • Глава V. Мини-системы соответствия телу
  • I. Мини-системы соответствия телу
 • Глава VI. Системы частичного соответствия на кистях и стопах
  • I. Система частичного соответствия голове
  • II. Система частичного соответствия ноге
  • III. Система частичного соответствия нижней части туловища в области свода стопы
  • IV. Частичные системы соответствия поддиафрагмальной области на стопе
 • Глава VII. Круглые системы соответствия кистей и стоп
 • Глава VIII. Атлас индивидуальных стандартных систем соответствия телу
  • I. Соответствия голове и шее
  • II. Соответствия грудной клетке
  • III. Соответствия туловищу ниже диафрагмы
  • IV. Соответствия рукам
  • V. Соответствия ногам
  • VI. Соответствия позвоночнику и суставам
  • VII. Соответствия лицу и внутренним органам
  • VIII. Расположение желез внутренней секреции
  • IX. Другие важные точки соответствия
Поръчай Откъде да поръчам?