Оннури аурикулярная терапия, том 2

Вторият том „Системи на вътрешните органи” от серията „Оннури аурикулотерапия” представя теорията за аурикуларните системи на съответствие на вътрешните органи и частите от тялото на човек. Детайлните аурикуларни проекции на вътрешните органи позволяват да откриваме върху ушната раковина най-активните точки на съответствие на определени области от тялото, което значително повишава избирателността и ефективността на лечебното въздействие.

Книгата е предназначена за специалисти по иглотерапия, лекари с различни клинични специалности и широк кръг читатели, интересуващи се от естествени и безмедикаментозни начини за оказване на медицинска помощ.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловие
 • Глава 1. Организация аурикулярных систем соответствия внутренним органам
  • 1. Структурные основы аурикулярных проекций
  • 2. Классификация аурикулярных систем соответствия внутренним органам
 • Глава 2. Аурикулярные системы соответствия голове
  • 1. Аурикулярные проекции головы
  • 2. Аурикулярные точки и зоны соответствия голове
 • Глава 3. Аурикулярные системы соответствия головному мозгу
  • 1. Метафизическая функция головного мозга
  • 2. Физиологическая функция головного мозга
  • 3. Анатомическое строение головного мозга
  • 4. Аурикулярные проекции головного мозга
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия головному мозгу
 • Глава 4. Аурикулярные системы соответствия сердцу
  • 1. Метафизическая функция сердца
  • 2. Физиологическая функция сердца
  • 3. Анатомическое строение сердца
  • 4. Аурикулярные проекции сердца
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия сердцу
 • Глава 5. Аурикулярные системы соответствия легким
  • 1. Метафизическая функция легких
  • 2. Физиологическая функция легких
  • 3. Анатомическое строение легких
  • 4. Аурикулярные проекции легких
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия легким
 • Глава 6. Аурикулярные системы соответствия печени
  • 1. Метафизическая функция печени
  • 2. Физиологическая функция печени
  • 3. Анатомическое строение печени
  • 4. Аурикулярные проекции печени
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия печени
 • Глава 7. Аурикулярные системы соответствия селезенке
  • 1. Метафизическая функция селезенки
  • 2. Физиологическая функция селезенки
  • 3. Анатомическое строение селезенки
  • 4. Аурикулярные проекции селезенки
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия селезенке
 • Глава 8. Аурикулярные системы соответствия желудку
  • 1. Метафизическая функция желудка
  • 2. Физиологическая функция желудка
  • 3. Анатомическое строение желудка
  • 4. Аурикулярные проекции желудка
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия желудку
 • Глава 9. Аурикулярные системы соответствия поджелудочной железе
  • 1. Метафизическая функция поджелудочной железы
  • 2. Физиологическая функция поджелудочной железы
  • 3. Анатомическое строение поджелудочной железы
  • 4. Аурикулярные проекции поджелудочной железы
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия поджелудочной железе
 • Глава 10. Аурикулярные системы соответствия почкам
  • 1. Метафизическая функция почек
  • 2. Физиологическая функция почек
  • 3. Анатомическое строение почек
  • 4. Аурикулярные проекции почек
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия почкам
 • Глава 11. Аурикулярные системы соответствия яичкам
  • 1. Метафизическая функция яичек
  • 2. Физиологическая функция яичек
  • 3. Анатомическое строение яичек
  • 4. Аурикулярные проекции яичек
  • 5. Аурикулярные точки и зоны соответствия яичкам
 • Глава 12. Унифицированные системы соответствия кисть-стопа-ушная раковина
  • 1. Аурикулярные проекции кистей и стоп
  • 2. Круглые системы соответствия ушных раковин
  • 3. Универсальность аурикулярных систем соответствия
Поръчай Откъде да поръчам?