Мир Триначалия, том 1

Двата тома представят пред читателя сериозното философско изследване на автора, обхващащо фундамендалните закономерности на реалния свят, които лежат в основата на възникването на света и развитието му по пътя към съвършенството. Подробно са описани особенностите, характера и предназначението на силите, формиращи Триначалния модел и стоящи в основата на всяко явление (включително и на болестните състояния) - Хомо, Хетеро, Нейто и Нейтро.

Поръчай Откъде да поръчам?