Атлас энергетической системы тела человека

Атласът показва детайлен преглед на структурите и принципите за функциониране на пълната многостепенна енергийна система на човешкото тяло. Авторът разглежда източника на нейното създаване и основните етапи от развитието й по пътя на еволюцията. Книгата представя нова класификация на елементите от енергийната система на човешкото тяло, базираща се на универсалните философски концепции на Триначалието, Осемте Начала и Шестте Енергии.

Значително внимание е отделено на разглеждането на многобройните цикли при циркулация на енергиите, съществуващи в човешкото тяло, с подробно описание на топографията на енергийните структури (чакри и меридиани) и посоките на енергийните потоци в тях.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловие
 • Часть I. Энергетическая система тела человека
 • Глава 1. Центральная энергетическая система тела
  • 1.1. Эволюция Алмазной энергетической системы тела
  • 1.2. Система контролирующих меридианов тела человека
  • 1.3. Система основных чакр тела человека
  • 1.4. Дополнительные чакры тела и их энергетические пути
  • 1.5. Топография центральных энергетических структур и их точек
 • Глава 2. Периферическая энергетическая система тела
  • 2.1. Периферические А-меридианы
  • 2.2. Периферические УМ-меридианы
  • 2.3. АУ-меридианы (чудесные)
  • 2.4. Топография точек Шести Энергий периферических меридианов
  • 2.5. Топография точек Восьми Энергий периферических меридианов
 • Глава 3. Циркуляция в энергетической системе тела
  • 3.1. Циркуляция энергии в Алмазной энергетической системе
  • 3.2. Циркуляция энергии в периферической энергетической системе
 • Часть II. Энергетические системы отдельных частей тела
 • Глава 1. Энергетическая система кистей
  • 1.1. Внешние и внутренние бель-чакры кистей
  • 1.2. Пограничные бель-меридианы кистей
  • 1.3. Сердцевинные бель-меридианы кистей
  • 1.4. Периферические бель-меридианы кистей
 • Глава 2. Энергетическая система стоп
  • 2.1. Внешние и внутренние бель-чакры стоп
  • 2.2. Пограничные бель-меридианы стоп
  • 2.3. Сердцевинные бель-меридианы стоп
  • 2.4. Периферические меридианы стоп
 • Глава 3. Энергетическая система пальцев
  • 3.1. Внешние и внутренние бель-чакры пальцев
  • 3.2. Пограничные бель-меридианы пальцев
  • 3.3. Сердцевинные бель-меридианы пальцев
 • Глава 4. Энергетические системы конечностей человека
  • 4.1. Внешние и внутренние бель-чакры конечностей
  • 4.2. Пограничные бель-меридианы конечностей
  • 4.3. Сердцевинные бель-меридианы конечностей
  • 4.4. Циркуляция в энергетической системе конечностей
 • Глава 5. Энергетическая система ушных раковин
  • 5.1. Первый тип энергетической системы ушных раковин
  • 5.2. Второй тип энергетической системы ушных раковин
 • Глава 6. Энергетическая система головы
 • Глава 7. Энергетическая система суставов тела
 • Глава 8. Энергетическая система линий ладонных поверхностей кистей
 • Глава 9. Энергетическая система ногтей
 • Приложение
Поръчай Откъде да поръчам?