Триначална хронопунктура

Книгата е посветена на методите за диагностика и лечение, свързани с Триначалната система на времето.
Използвайки фундаменталния ред на Триначалния Модел, авторът представя философския въпрос за природата на времето и показва как да използваме многопластовата йерархическа система на енергията време за лечение с иглички.
В книгата се разглеждат особеностите при лечение както на остри и хронични заболявания, така и на болести със сезонни обостряния. За пръв път се засягат въпросите за Триначалното влияние върху събития от миналото и лечението на вродени патологии.
Разкриват се възможности за хармонизиране на бъдещи събития и аспекти за профилактика на болестите.
Книгата е адресирана към много широк кръг читатели. Особен научен и познавателен интерес представлява за акупунктуристи, лекари, философи и специалисти в областта на естествените и точните науки.

ISBN: 978-954-92477-6-3Цена: 32.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

ПРЕДИСЛОВИЕ.......................................................3

 

ГЛАВА 1. ТРИНАЧАЛЕН МОДЕЛ НА АСПЕКТИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЖИВОТА НА ЧОВЕКА.......5


ГЛАВА 2. ТРИНАЧАЛЕН АНАЛИЗ НА ВРЕМЕВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОЛЕСТИТЕ.......11

1. ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРА ВРЕМЕ ВЪРХУ САМОЧУВСТВИЕТО НА ЧОВЕКА...................11

2. ОСОБЕНОСТИ НА ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА..........................11

3. ВРЕМЕВИ ЕДИНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА......................12

4. РЪКАТА – УНИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА......................13

5. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВАРИАНТИТЕ В ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА......................18

5. ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ В ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА..........................19

6. СИСТЕМА НА „ОТВОРЕНИТЕ” ТОЧКИ В ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА.......................24


ГЛАВА 3. ФИКСИРАНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА (НЕЙТО)................................26

1. ГОДИНИ................................................................................................................27

2. МЕСЕЦИ...............................................................................................................27

3. ДНИ.......................................................................................................................31

4. ЧАСОВЕ................................................................................................................35

5. ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СЕЗОННИ

ОБОСТРЯНИЯ......................................................................................................39


ГЛАВА 4. ОБЕКТИВНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА (ХОМО)..................43

1. ГОДИНИ................................................................................................................43

2. МЕСЕЦИ...............................................................................................................44

3. ДНИ......................................................................................................................47

4. ЧАСОВЕ................................................................................................................52

5. ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СЕЗОННИ ОБОСТРЯНИЯ...........................60


ГЛАВА 5. СУБЕКТИВНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА (ХЕТЕРО).................65

ПРИМЕРИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ...............................................................................67


ГЛАВА 6. КОМБИНИРАНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА (НЕЙТРО)...............80

1.  КОМБИНИРАНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА  С ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИНИИТЕ НА ДЛАНТА......82

    Шестнадесетгодишни периоди.............82

    Четиригодишни периоди.....................84

    Години...............................................85

    Сезони...............................................86

    Пимери за пресмятане.........................89

2.  КОМБИНИРАНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА  БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИНИИТЕ НА ДЛАНТА (РИТЪМ 32)......100

    Периоди от 32 и 64 години...................101

    Периоди от 8 години...........................101

    Двугодишни периоди...........................102

    Полугодия...........................................102

    Периоди от месец и половина..............102

    Пимери за пресмятане.........................103


ГЛАВА 7. ТЯСНОФОКУСНА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА.............................................115

ПРИМЕРИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ....................................................................116


ГЛАВА 8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ В ТРИНАЧАЛНАТА ХРОНОПУНКТУРА.........................137

1. РАЗЧЕТИ ЗА НЕСТАНДАРТНИ ВРЕМЕВИ ЕДИНИЦИ................................137

2. ХРОНОПУНКТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНА ПАТОЛОГИЯ...............137

3. СЪВЪРШЕННА ТРИНАЧАЛНА ХРОНОПУНКТУРА...................................158


ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....................................167

Поръчай Откъде да поръчам?