Триначална акупунктура

Триначалната акупунктура е универсален, перспективен и изключително ефективен метод за лечение. Тя се базира на фундаменталната Триначална теория, коренно различна от дуалната концепция Ин-Ян, което позволява съществено да се разширят знанията в областта на акупунктурата и да се получи точна представа за организацията и функциите на енергийната система на човека. Познаването на универсалните Триначални закономерности открива широки възможности за целенасочено лечебно въздействие върху корпоралните меридиани и елементите на Елмазната енергийна система, а също и върху вътрешните органи и части на тялото с помощта на добре проявената, достъпна и удобна Нейтро-система на ставните меридиани.

Първият том на книгата подробно разглежда принципите на Триначалната пространствена диагностика и методите за акупунктурно лечение на енергийните нарушения, лежащи в основата на болестите на физическото тяло и психоемоционалната сфера.

Книгата е адресирана към широк кръг читатели, тъй като засяга дълбоки философски въпроси на мирозданието. Тя представлява специален интерес за лекари, студенти по медицина, а също и за всички, които се интересуват от методите за поддържане и укрепване на здравето.

 
ISBN: 978-954-92477-3-2
 
 
Цена: 36 лв.
 
Поръчай Откъде да поръчам?