Су Джок Ноктотерапия

За какво са му на човека нокти? Значително отстъпващи по плътност на животинските нокти, ноктите на човека нямат водеща роля в процеса на оцеляване, защита и набавяне на храна. Но както е известно природата не ни дава току така нищо излишно. Всичко е с определена цел и има смисъл.

Функционалното предназначение на ноктите е свързано с това, че те като плътни рогови образувания защитават меките тъкани в края на пръстите от различни повреди, най-вече механически. Но само с това ли се изчерпва ролята им? Загледайте се в тях, разгледайте ги от гледна точка на универсалните природни закони и вие ще видите удивителен инструмент за поддържане и възстановяване на здравето, уникални лечебни системи, дадени на човека от самата природа, на които е дошло времето да бъдат изучени.

ISBN: 978-954-91752-5-7
Цена: 9.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловие 3
 • Въведение 5
 • Глава I. Трите велики сили на природата 7
 • Глава II. Екскурзия в историята 11
 • Глава III. Анатомия и физиология на ноктите 19
 • Глава IV. Системи на съответствие върху ноктите 25
 • Глава V. Способи за лечение чрез нокътните пластини 43
  • 1. Масаж 50
  • 2. Прогряване 65
  • 3. Цветотерапия, светолечение и вибрационно въздействие 73
  • 4. Магнитотерапия 77
Поръчай Откъде да поръчам?

Магнитотерапия

В основата на този метод лежи взаимодействието между точката на съответствие и магнитното поле. Времето за въздействие на магнитите се определя индивидуално, въз основа на чувствителността на пациента към тях. Не се препоръчва използването на магнити при пациенти с повишена чувствителност към магнитното поле.

Магнитите, които се използват за лечение в областта на нокътните пластини, имат различни форма и размери. Те са кръгли и пръстеновидни магнити с различна големина, магнитни звездички, магнитни стрелки (рис. 55).

Рис. 55. Магнити: 1-големи и малки пръстеновидни магнити; 2-кръгли магнити; 3-магнитни звездички; 4-магнитни стрелки; 5-многопръстенни магнити

Кръглите магнити имат формата на таблетка; едната им повърхност е оцветена в бяло, а другата – в жълто. Магнитите се прикрепват към нокътя с пластир, при което ако бялата маркировка е отгоре, означава, че повърхността на нокътят контактува със северния полюс на магнита. Обратно, ако жълтата маркировка е отгоре, то нокътят контактува с южния полюс. Северният полюс на магнита оказва тонизиращо действие, а южния полюс – седиращо (рис. 56).

Рис. 56. Посока на силовите линии на магнитното поле при кръглите (точкови) магнити

И така, при хронично заболяване на яйчниците, върху нокътя на четвъртия пръст на десния крак се прикрепва точков магнит, така че бялата му част да е нагоре. В този случай се наблюдава тонизиращ ефект, насочен към увеличение на количеството енергия в яйчниците, които са с намалена функционална активност (рис. 57).

Рис. 57. Ноктотерапия с точкови магнити при хронично забаляване на яйчниците

Поръчай Откъде да поръчам?