Суджок Ки терапия

В книгата „Суджок Ки терапия“ е представен лесен за изучаване и практическо използване метод за енергийно лечение. В нея подробно са изложени въпросите за устройството и функционирането на единната енергийна система в човешкото тяло и методите за магнитно влияние върху нейното състояние.

Методите на меридианната, елмазната, чакралната, зоналната и локалната Суджок Ки терапия са неинвазивни, безболезнени, не изискват сложно оборудване и действат много бързо. При това те демонстрират много висока ефективност в практиката при лечение на заболявания с най-различна етимология.

ISBN:978-954-92477-2-5

Цена: 42 лв
Поръчай Откъде да поръчам?