Светът-на-триначалието-том2

Светът на Триначалието том 2

Книгите на Park, Jae Woo „Светът на Триначалието“ том 1, 2, 3 – са дълбоко философско изследване на фундаменталните закономерности в реалния свят, лежащи в основата на неговото възникване и развитие по пътя към съвършенството. Описвайки подробно особеностите, характера и предназначението на всемогъщите сили Хомо, Хетеро и Нейтро, авторът дефинира същината и насоките на еволюцията, а също и ролята на човечеството в този процес.

Сложните философски въпроси за източника на Триначалните сили – Нейто и загадъчният нулев свят – засегнати в книгата, позволяват на читателя да погледне по нов начин на живота и смъртта, помагайки му да преодолее страха от отвъдното. 

Идеите на автора за уникалния феномен живот, в който вечната, непостижима игра на Триначалните сили олицетворява строг и красив ред, са подкрепени с обширен фактически материал от различни области на науката: физика, химия, астрономия, биология, генетика и др. Това увлекателно повествование, изложено в проста и достъпна форма, разширява кръгозора на читателя и му дава универсален ключ към познанието за всичко съществуващо.

 

Цена: 38 лв.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава 1. Триначална Последователност………………………………………………3

1. Древната китайска система на Осемте триграми на Фу Си………………………….5

Триначална Последователност на триграмите………………………………………………8

Пълна Триначална Последователност на триграмите……………………………………..8

2. Основни моделни закономерности в рамките на

Триначалната Последователност……………………………………………………………….11

Последователност Едно–Четири………………………………………………………………11

Последователност Едно–Осем…………………………………………………………………..14

3. Триначална Последователност………………………………………………………………..17

Последователност Едно–Четири на вътрешните Хомо-органи………………………….17

Последователност Едно–Четири на вътрешните Хетеро-органи………………………..18

Последователност Едно–Четири на вътрешните Нейтро-органи………………………..18

Триначална Последователност на вътрешните органи……………………………………..19

4. Проста Триначална Последователност………………………………………………………20

Проста Последователност Едно–Осем в Слънчевата система……………………………21

Проста Триначална Последователност в тялото на човека……………………………….23

 Глава 2. Триначалие и нива………………………………………………………………28

1. Триначална независимост на нивата………………………………………………………….30

Водата има собствено ниво на съществувание………………………………………………31

Небето и Земята не проявяват милосърдие към хората……………………………………32

Конфликти в нивата………………………………………………………………………………35

2. Триначални връзки между нивата……………………………………………………………37

Нива на Триначалния Модел………………………………………………………………………38

Нивата на Триначалния Модел са свързани с времето и пространството……………40

3. Закони за съхранение на подобието………………………………………………………..42

Първи закон за съхранение на подобието…………………………………………………….43

Втори закон за съхранение на подобието…………………………………………………….43

Трети закон за съхранение на подобието……………………………………………………43

Четвърти закон за съхранение на подобието……………………………………………….43

 Глава 3. Нейтро-механизъм……………………………………………………………45

1. Принцип на съзидателната симетрия (симетрията на разделяне)………………….45

Принцип на простата симетрия………………………………………………………………47

Принцип на сложната симетрия……………………………………………………………….50

2. Принципи на обединението Нейтро…………………………………………………………54

Принцип на простото обединение………………………………………………………………54

Принцип на обединение в Последователността Едно–Четири………………………….55

 Глава 4. Триначалието и раждането на диаманта……………………………………66

1. Якутия и триъгълният диамант………………………………………………………………66

2. Диамантът – първата стабилна геометрична структура……………………………67

Диамантът следва формата на Триначалния Модел………………………………………69

Диамантът притежава съвършена симетрия при минимално количество оси……..70

3. Закономерността Триначална Последователност е присъща и на диаманта ……71

Структурна Триначална Последователност в диаманта…………………………………71

Функционална Триначална Последователност в диаманта………………………………..76

Триначална Последователност на осите и ребрата в диамантната структура…….89

4. Диамантната структура – основа на всичко съществуващо………………………….91

Тялото на човека е подобно на структурата на диаманта……………………………….92

В основата на човешкото тяло лежат трите оси на диаманта…………………………92

Влияние на диамантната структура върху начина на живот на човека………………..95

Диамантната структура определя строежа и формата на човешкото тяло………….96

 Глава 5. Триначалните системи в човешкото тяло

1. Триначален строеж на човешкото тяло…………………………………………………103

Триначалието и човешкото тяло като цялостна структура………………………….103

Триначалие в строежа на крайниците……………………………………………………..109

Триначалие в строежа на дланите и ходилата………………………………..................110

Триначалие и линиите на дланта…………………………………………………………….113

Триначални зони на дланите и ходилата……………………………………………………...114

Триначалие в структурата на пръстите на ръцете и краката……………………….115

Триначалие на вътрешните органи………………………………………………………….117

Триначалие на функционалните системи в тялото……………………………………….126

2. Триначална Последователност в строежа на човешкото тяло……………………..128

Последователност Едно–Осем в частите на тялото……………………………………..129

Нейтро-Последователност Едно–Четири в ставите на тялото………………………131

Формиране на стандартна Триначална Последователност

в строежа на човешкото тяло…………………………………………………………………133

Триначална Последователност в строежа на човешкото тяло

съгласно реда на развитие на неговите части……………………………………………..134

3. Триначална Последователност на ставите в тялото………………………………….142

Последователност Едно–Осем на ставите в тялото……………………………………...143

Нейтро-Последователност Едно–Четири на шевовете в черепа…………………….…144

Формиране на Триначалната Последователност на ставите в тялото……………...146

4. Триначална Последователност в строежа на дланите и ходилата…………………146

Последователност Едно–Осем в строежа на дланите и ходилата……………………150

Нейтро-Последователност Едно–Четири в строежа на дланите и ходилата……..151

Формиране на Триначална Последователност в строежа на дланите и ходилата….154

5. Триначална Последователност в ставите на ръцете и ходилата……………………155  

Последователността Едно–Осем на ставите в дланите (ходилата)………………….156

Нейтро-Последователностите Едно–Четири на ставите в дланите (ходилата)….156

Формиране на Триначална Последователност на ставите в дланите и ходилата…156

6. Триначална Последователност на вътрешните органи………………………………158  

7. Триначални конституции ……………………………………………………………………159 

Прости Триначални конституции …………………………………………………………....159   

Триначални конституции в индийската традиция: Вата, Питта и Кафа……..……168

Други теории за конституциите в източните традиции ……………………………….171

Триначалната Последователност като обща моделна

закономерност в различните Триначални конституции………………………………….174

 Глава 6. Триначална енергийна система в човешкото тяло …………………….177

1. Физическа, химическа и физиологическа енергии………………………………………178

Триначална Последователност на физическите енергии……………………………….178

Триначална Последователност на химическите енергии……………………………..…179

Триначален Модел на физиологическите енергии………………………………………...180

2. Енергийните системи и раждането на цивилизациите……………………..………185

3. Триначална Последователност в Елмазната енергийна

система и в системата на чакрите………………………………………………………..188

Елмазната енергийна система и чакрите………………………………………………..188

Чакрите и Триначалната Последователност…………………………………………...193

Триначална Последователност в Елмазната енергийна система на тялото……200

4. Триначална енергийна система на меридианите……………………………………202

Триначална система на меридианите…………………………………………………….203

Триначален Модел на меридианите……………………………………………………….204

Вторична Елмазна енергийна система на китайските меридиани……………….207

Триначална Последователност на меридианите………………………………….….214

Триначални отношения между чакрите и меридианите…………………………….230

5. Спирална енергийна система и Триначалие…..……………………………….…….244

Ставни меридиани в спиралната енергийна мрежа………………………………….245

Съответствие между ставните меридиани и частите

на човешкото тяло………………………………………………………………..………....245

Съответствие между ставните меридиани и вътрешните

органи на човека……………………………………………………………………..………..248

Циркулация на спиралната енергия в ставните меридиани

и техните Триначални точки……………………………………………….…..………….250

6. Триначална Последователност в системите на функционалните енергии…....251

Триначална Последователност на жизнените енергии…………………………..….252

Триначална Последователност на емоционалните енергии………………………….261

 Глава 7. Светът на частиците и Триначалието……………………………….…268

1. Триначалният свят на реалните частици и раждането на живите същества….269

Хомо силата е образувала материалните частици (физическия свят)………..……269

Физическите Хомо-частици образуват симетрия с

метафизическите Хетеро-частици…………………………………………………….……270

Метафизическите (менталните) частици били създадени първи……………………271

Физическите и метафизическите частици, обединявайки се,

създават частиците на живота……………………………………………………..…….272

Защо реалният свят се състои от безкраен

брой миниатюрни частици?.........................................................................................274

Триначален Модел на света на реалните частици………………………………………275

Триначален Модел на частиците на живота…………………………………..………..276

2. Триначална Последователност на всеобщия свят на частиците……….………278

Триначален Модел на всеобщия свят на частиците……………………….………….278

Хомо-Последователност Едно–Четири в света на реалните частици…………...279

Хетеро-Последователност Едно–Четири в света на мета-частиците……….….280

Нейтро-Последователност Едно–Четири в света на тайс-частиците……….….280

Формиране на Триначална Последователност във всеобщия

свят на частиците……………………………………………………………………………..282

Триначална Хетеро-Последователност във всеобщия свят на частиците…….….283

3. Триначалие във физиката на елементарните частици………………………….….284

Дървото на Вселената и обкръжаващата го среда…………………………………….284

Триначален Модел на Големия взрив……………………………………………………..…289

Триначална Последователност на реалните материални частици……………..….294

4. Триначална Последователност в света на реалните частици……………………301

Хетеро-Последователност Едно–Четири в света на менталните частици…..…302

Хомо-Последователност Едно–Четири в света на материалните частиц…….…303

Нейтро-Последователност Едно–Четири в света на частиците на живота……304

Формиране на Триначална Последователност в света на реалните частици…….304

5. Триначална Последователност в света на частиците на живота……………….305

Нейтро-Последователност Едно–Четири на частиците на живота……….……..305

Формиране на Триначалната Последователност при

частиците на живите същества………………………………………………………………306

6. М-частиците като метафизически частици……………………………………………306

Менталните частици променят всичко……………………………………………………..312

Всеки използва М-частиците………………………………………………………………….316

Нейтро-състояние и М-частици…………………………………………………………..…317

Съзнанието координира материалните частици……………………………………….318

Еволюцията и М-частиците…………………………………………………………………320

 Глава 8. Осмисляне на Триначалието……………………………………………331

1. Разбиране за Триначалието……………………………………………………….……..331

Триначално мислене и модели на поведение………………………………………..…….331

Хомо-Хетеро конфликтите и ролята на Нейтро……………………………..………..335

2. Нейтро-ролята на човека………………………………………………………………...337

Нейтро-жената, която срещнах в САЩ………………………………….……………..337

Законът на джунглата и силата на човека………………………………..……………340

Нейтро съществува в съзнанието на майката…………………………………………342

3. Триначални типове съзнание и битие…………………………………………………..344

Нейтроизъм……………………………………………………………………………………..345

Просто бъдете!.............................................................................................................348

 

 

Поръчай Откъде да поръчам?