Основи на Су Джок терапията

Книгата „Основи на Су Джок терапията” е допълнено и преработено издание на монографията на проф. Пак Чже Ву „Енергийна система на Хомо-взаимодействията в тялото на човека”, издадена от Московската Су джок Академия през 1996 година.

В книгата подробно се разглежда строежът на стандартните системи на съответствие, разположени върху ръцете, ходилата, пръстите и техните фаланги и начините за лечебни въздействия върху тях. Изложени са принципите на строеж и функциониране на Хомо-системата, която играе важна роля в процесите на саморегулацията на човешкото тяло и интеграцията му в единно цяло.

Книгата представлява интерес както за лекари от различни специалности, студенти по медицина, биолози и физиолози, така и за всички неспециалисти, които се интересуват от възможностите за оказване на медицинска помощ чрез нелекарствени методи на лечение.

ISBN: 978-954-91752-6-4

Цена: 15.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловие3
 • ГЛАВА I.Законът Хомо-Хетеро и Хомо-системи в тялото на човека
  1. Законът Хомо-Хетеро5
  2. Разбиране за Хомо-система на тялото8
  3. Принципи на строеж и функциониране на Хомо-системите на тялото13
 • ГЛАВА II.Стандартни системи на съответствие на тялото върху ръцете и ходилата
  1. Подобие на ръката с тялото. Палецът е глава17
   1. Подобие по количеството на „излизащите” части 17
   2. Подобие по ниво на разположение на „излизащите” части17
   3. Подобие по посоката на „излизащите” части19
   4. Подобие по пропорциите в размерите на „излизащите” части 19
   5. Подобие по количеството на сегментите и ставите на „излизащите” части 20
   6. Подобие на „излизащите” части по отношение линията на симетрия20
   7. Подобие между палецът и главата23
  2. Подобие между ходилото и тялото25
  3. Съответствия на Ин- и Ян-повърхностите на тялото27
  4. Линии-ориентири в стандартните системи на съответствие върху ръцете и ходилата30
   1. Разположение на линията на симетрия30
   2. Разположение на проекцията на диафрагмата32
  5. Първично и вторично съответствия38
  6. Проекция на главата и гръбначния стълб в стандартните системи на съответствие върху ръцете и ходилата42
  7. Проекция на крайниците в стандартната система на съответствие върху ръцете и ходилата45
  8. Съответствия на страничните повърхности на торса49
  9. Проекции на вътрешните органи в стандартните системи на съответствие върху ръцете и ходилата52
 • ГЛАВА III.Допълнителни лечебни системи върху ръцете и ходилата
  1. Понятие за допълнителни лечебни системи59
  2. Частично съответствие на главата върху ръката и ходилото59
  3. Частично съответствие на раменния пояс върху ръката60
  4. Частично съответствие на поясно-кръстния дял и опашния дял на гръбначния стълб61
  5. Частични системи на съответствие върху краката61
  6. Кожно и костно съответствия66
  7. Частични системи на съответствие върху ходилата69
   1. Частични системи на съответствие на тялото върху ходилата69
   2. Частични съответствия на органите от горната част на коремната кухина69
  8. Явлението „отражение” в системите на съответствие72
 • ГЛАВА ІV. Йога-система на съответствие75
 • ГЛАВА V.Тристепенна система на съответствие
  1. Понятие за тристепенни системи83
  2. Тристепенна система на съответствие на крайниците85
  3. Стандартни системи на съответствие на тялото върху пръстите (системи “насекомо”86
  4. Система на съответствие “корен на пръста”91
 • ГЛАВА VІ.Стандартни системи на съответствие, разположени на дисталните фаланги на пръстите
  1. Мини-система на съответствие95
  2. Микросистеми на съответствие99
 • ГЛАВА VІІ. Принципи на лечение при използване на стандартните системи на съответствие върху ръцете и ходилата102
  1. Принципи при търсене на лечебни точки на съответствие и тяхната стимулация103
  2. Основни методи на лечение106
   1. Лечение по две точки107
   2. Лечение по три точки107
   3. Лечение по пет стъпки111
   4. Лечение по енергийни точки 117
 • ГЛАВА VІІІ. Методи за стимулиране на лечебните точки на съответствие122
  1. Дигностични сонди123
  2. Метални звездички125
  3. Магнитни звездички126
  4. Магнити127
  5. Масажни пръстенчета130
  6. Ролкови и тръбни масажори131
  7. Семена на растения133
  8. Мини- и микромокси134
  9. Игли136
  10. Инжектори138
  11. Скарификатори140
  12. Други методи за стимулиране на лечебните точки140
 • Заключение142
Поръчай Откъде да поръчам?