Теория на Шестте Енергии в рисунки и таблици

В учебното помагало са представени съвременни данни за теорията на Шестте Енергии, разработена от проф. Park, Jae Woo. Благодарение на прекрасно направените илюстрации и точните и кратки коментари към тях, от книгата получаваме най-общи представи за теорията на Шестте Енергии, а също и сведения за строежа и функционирането на единната енергийна система на човека според вижданията в тази теория.

В книгата са показани основните подходи към диагностиката, базирани на Шестте Енергии и тяхното състояние в тялото на човека, както и общите принципи на лечение по Шестте Енергии.

Книгата е предназначена за рефлексотерапевти, лекари с различни специалности, студенти по медицина, а също и за всички, които се интересуват от източната философия, биология, психология или се занимават с алтернативни методи на лечение.

IDSN: 978-954-92477-1-8
 
Цена: 35.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?