Суджок терапия в екстрени ситуации

В книгата са изложени общи въпроси за оказване на първа помощ и са разгледани детайлно методите на Су Джок терапията (лечебен метод за въздействие върху ръцете и ходилата) – знания, необходими на всеки, който се интересува от възможностите за оказване на спешна помощ с прости и безлекарствени средства. Подробно и достъпно се разглежда прилагането на Су Джок терапията при внезапни заболявания и травми при нещастни случаи, описани са техниките за провеждане на реанимационни мероприятия с методите на Су Джок.

Книгата е предназначена за лекари и медицински сестри, а също и за широк кръг читатели, желаещи да овладеят ефективен начин за оказване на първа медицинска помощ.

 

 

Цена: 28 лв

Поръчай Откъде да поръчам?