Литература на Български

Аз съм Су Джок доктор

Су Джок терапията, разработена от южнокорейския учен професор Пак Чже Ву, е не само метод за лечение, но и път за постигане на основните закони на живота, който изгражда стабилна връзка между класическата западна наука и медицинските знания на Изтока, натрупани от най-древни времена. Високата ефективност и простотата на Су Джок терапията помагат за бързото разпространение на метода в развитите страни.
 
ISBN: 978-954-92477-2-5
 
Цена: 12 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Су Джок Терапия със семена

Терапията със семена Су Джок е метод за лечение, който лесно може да бъде овладян от всеки човек – и така, без използване на лекарства, да помогне на себе си и близките си.

Книгата е предназначена за обучение как чрез основни умения да се оказва помощ със семена по системите на съответствие върху ръцете и стъпалата.

ISBN: 954-91752-2-7
 
Цена: 12.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Су Джок Лечебните пръсти

Вие сте много уморени, измъчва ви главоболие, болят ви ставите и гърба, безпокои ви тежест в стомаха… Изпробвали сте много начини на лечение, а надеждата отново да бъдете здрави намалява с всеки ден… Не бързайте да се отчайвате. Изход има! Откриват ви го… вашите собствени пръсти.

Книгата „Лечебните пръсти" ще ви разкаже как е устроена системата на съответствие на пръстите, ще ви научи да я използвате за предпазване от заболяване и за съхранение на вашето здраве.

ISBN - 10: 954-91752-3-5
ISBN - 13: 978-954-91752-3-3
 
Цена: 10.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Су Джок Ноктотерапия

За какво са му на човека нокти? Значително отстъпващи по плътност на животинските нокти, ноктите на човека нямат водеща роля в процеса на оцеляване, защита и набавяне на храна. Но както е известно природата не ни дава току така нищо излишно. Всичко е с определена цел и има смисъл.

Функционалното предназначение на ноктите е свързано с това, че те като плътни рогови образувания защитават меките тъкани в края на пръстите от различни повреди, най-вече механически. Но само с това ли се изчерпва ролята им? Загледайте се в тях, разгледайте ги от гледна точка на универсалните природни закони и вие ще видите удивителен инструмент за поддържане и възстановяване на здравето, уникални лечебни системи, дадени на човека от самата природа, на които е дошло времето да бъдат изучени.

ISBN: 978-954-91752-5-7
Цена: 9.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Основи на Су Джок терапията

Книгата „Основи на Су Джок терапията” е допълнено и преработено издание на монографията на проф. Пак Чже Ву „Енергийна система на Хомо-взаимодействията в тялото на човека”, издадена от Московската Су джок Академия през 1996 година.

В книгата подробно се разглежда строежът на стандартните системи на съответствие, разположени върху ръцете, ходилата, пръстите и техните фаланги и начините за лечебни въздействия върху тях. Изложени са принципите на строеж и функциониране на Хомо-системата, която играе важна роля в процесите на саморегулацията на човешкото тяло и интеграцията му в единно цяло.

Книгата представлява интерес както за лекари от различни специалности, студенти по медицина, биолози и физиолози, така и за всички неспециалисти, които се интересуват от възможностите за оказване на медицинска помощ чрез нелекарствени методи на лечение.

ISBN: 978-954-91752-6-4

Цена: 15.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Ръководство по Йога усмивка

Йога усмивка е нов метод за профилактично и природно лечение, при който се използват йога пози и движения и който е препоръчителен за всеки, желаещ да постигне лично съвършенство и чудесно здраве.

Движенията и позите са прости и лесни, изпълняват се с усмивка и могат да се правят от всички: млади и стари, здрави и болни.

Тази книга за самопомощ е предназначена не само за медицински специалисти и специалисти по безлекарствено лечение, но и за широката публика и всички интересуващи се от метода.

Книгата е с цветна притурка за по-лесно овладяване на метода.

ISBN:  978-91752-4-0
 
Цена: 18.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Теория на Шестте Енергии в рисунки и таблици

В учебното помагало са представени съвременни данни за теорията на Шестте Енергии, разработена от проф. Park, Jae Woo. Благодарение на прекрасно направените илюстрации и точните и кратки коментари към тях, от книгата получаваме най-общи представи за теорията на Шестте Енергии, а също и сведения за строежа и функционирането на единната енергийна система на човека според вижданията в тази теория.

В книгата са показани основните подходи към диагностиката, базирани на Шестте Енергии и тяхното състояние в тялото на човека, както и общите принципи на лечение по Шестте Енергии.

Книгата е предназначена за рефлексотерапевти, лекари с различни специалности, студенти по медицина, а също и за всички, които се интересуват от източната философия, биология, психология или се занимават с алтернативни методи на лечение.

IDSN: 978-954-92477-1-8
 
Цена: 35.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Триначална хронопунктура

Книгата е посветена на методите за диагностика и лечение, свързани с Триначалната система на времето.
Използвайки фундаменталния ред на Триначалния Модел, авторът представя философския въпрос за природата на времето и показва как да използваме многопластовата йерархическа система на енергията време за лечение с иглички.
В книгата се разглеждат особеностите при лечение както на остри и хронични заболявания, така и на болести със сезонни обостряния. За пръв път се засягат въпросите за Триначалното влияние върху събития от миналото и лечението на вродени патологии.
Разкриват се възможности за хармонизиране на бъдещи събития и аспекти за профилактика на болестите.
Книгата е адресирана към много широк кръг читатели. Особен научен и познавателен интерес представлява за акупунктуристи, лекари, философи и специалисти в областта на естествените и точните науки.

ISBN: 978-954-92477-6-3Цена: 32.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Триначална акупунктура

Триначалната акупунктура е универсален, перспективен и изключително ефективен метод за лечение. Тя се базира на фундаменталната Триначална теория, коренно различна от дуалната концепция Ин-Ян, което позволява съществено да се разширят знанията в областта на акупунктурата и да се получи точна представа за организацията и функциите на енергийната система на човека. Познаването на универсалните Триначални закономерности открива широки възможности за целенасочено лечебно въздействие върху корпоралните меридиани и елементите на Елмазната енергийна система, а също и върху вътрешните органи и части на тялото с помощта на добре проявената, достъпна и удобна Нейтро-система на ставните меридиани.

Първият том на книгата подробно разглежда принципите на Триначалната пространствена диагностика и методите за акупунктурно лечение на енергийните нарушения, лежащи в основата на болестите на физическото тяло и психоемоционалната сфера.

Книгата е адресирана към широк кръг читатели, тъй като засяга дълбоки философски въпроси на мирозданието. Тя представлява специален интерес за лекари, студенти по медицина, а също и за всички, които се интересуват от методите за поддържане и укрепване на здравето.

 
ISBN: 978-954-92477-3-2
 
 
Цена: 36 лв.
 
Поръчай Откъде да поръчам?

Суджок Ки терапия

В книгата „Суджок Ки терапия“ е представен лесен за изучаване и практическо използване метод за енергийно лечение. В нея подробно са изложени въпросите за устройството и функционирането на единната енергийна система в човешкото тяло и методите за магнитно влияние върху нейното състояние.

Методите на меридианната, елмазната, чакралната, зоналната и локалната Суджок Ки терапия са неинвазивни, безболезнени, не изискват сложно оборудване и действат много бързо. При това те демонстрират много висока ефективност в практиката при лечение на заболявания с най-различна етимология.

ISBN:978-954-92477-2-5

Цена: 42 лв
Поръчай Откъде да поръчам?

Лечение по четири точки

Лечението по четири точки – това е уникален метод, в който се използват точките, представящи четирите фундаментални сили – Хетеро, Хомо, Нейтро и Нейто, разположени в системата на съответствие „глава на животно“ на палците на ръцете и краката.

Това лечение заслужава специално внимание и изучаване, защото демонстрира удивително високи практически резултати и помага на хората много бързо да се избавят от страданията, донесени им от болестите.

ISBN: 978-954-92477-4-9
 
Цена: 15 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Суджок Ки терапия с помощта на пръстите

Книгата съдържа информация за това, как можем да си върнем здравето с помощта на пръстите на ръцете, които са естествен лечебен инструмент. С пръсти ефективно се влияе върху състоянието на зоналната енергийна система, нарушенията в която водят до развитие на заболявания. Методът на лечение удивява със своята простота и висока ефективност. В книгата достъпно е изложен принципът на устройство на зоналната енергийна система на човека, както и възможностите за влияние върху нея с пръсти чрез системите на съответствие. Богато илюстрирана с примери за използване на метода.
 
Суджок Ки с помощта на пръстите – това е комбинация от възможностите на две естествени системи на лечение: зоналната енергийна система и лечебните свойства на пръстите. Нашето тяло е способно да се лекува само, без допълнителни инструменти.
 
Да се лекуват заболявания чрез апликация с пръсти е много просто и удобно за всеки човек!
 
ISBN:  978-954-92477-5-6
 
Цена:  26 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Ставна акупунктура

Тази книга е учебно пособие за Триначална диагностика на заболявания и нарушения във всички звена от енергийната система на човека, а също и за тяхното лечение в системата на ставните меридиани, които са добре проявени и притежават свързващи и координиращи Нейтро-функции.

Ставната акупунктура е едно от новите ефективни направления в Су Джок терапията, разработено от проф. Пак Чже Ву. Системата на ставните меридиани е логична, проверена в практиката, има проста организация и с нея могат да се лекуват енергийни нарушения на всички нива.

Книгата съдържа подробни схеми, необходими за диагностика и лечение, и много примери за въздействие чрез ставната акупунктура. Тя е адресирана към лекари рефлексотерапевти, студенти от медицински висши училища, а също и към всеки, който се интересува от методите за поддържане и укрепване на здравето.

 
ISBN:  978-954-91752-7-1
 
Цена:  28 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Светът на Триначалието том1

Светът на Триначалието том 1

Книгите на проф. Park, Jae Woo „Светът на Триначалието“ - том 1, 2 и 3 са дълбоко философско изследване на фундаменталните закономерности в реалния свят, лежащи в основата на неговото възникване и развитие по пътя към съвършенството. Описвайки подробно особеностите, характера и предназначението на всемогъщите сили Хомо, Хетеро и Нейтро, авторът дефинира същината и насоките на еволюцията, а също и ролята на човечеството в този процес. Сложните възгледи по въпросите за източника на Триначалните сили – загадъчният нулев свят и Нейто – засегнати в книгата, позволяват на читателя да погледне по нов начин на живота и смъртта, помагайки му да преодолее страха от отвъдното. Идеите на автора за уникалния феномен живот, в който вечната, непостижима игра на силите на Триначалието въплъщава строг и красив ред, са подкрепени от обширен фактически материал от най-различни научни области: физика, химия, астрономия, биология, генетика и др. Това увлекателно повествование, изложено в проста и достъпна форма, разширява кръгозора на читателя и го дарява с универсален ключ за опознаване на съществуващото.

 

Цена: 35 лв.

Поръчай Откъде да поръчам?

Светът-на-триначалието-том2

Светът на Триначалието том 2

Книгите на Park, Jae Woo „Светът на Триначалието“ том 1, 2, 3 – са дълбоко философско изследване на фундаменталните закономерности в реалния свят, лежащи в основата на неговото възникване и развитие по пътя към съвършенството. Описвайки подробно особеностите, характера и предназначението на всемогъщите сили Хомо, Хетеро и Нейтро, авторът дефинира същината и насоките на еволюцията, а също и ролята на човечеството в този процес.

Сложните философски въпроси за източника на Триначалните сили – Нейто и загадъчният нулев свят – засегнати в книгата, позволяват на читателя да погледне по нов начин на живота и смъртта, помагайки му да преодолее страха от отвъдното. 

Идеите на автора за уникалния феномен живот, в който вечната, непостижима игра на Триначалните сили олицетворява строг и красив ред, са подкрепени с обширен фактически материал от различни области на науката: физика, химия, астрономия, биология, генетика и др. Това увлекателно повествование, изложено в проста и достъпна форма, разширява кръгозора на читателя и му дава универсален ключ към познанието за всичко съществуващо.

 

Цена: 38 лв.

Поръчай Откъде да поръчам?

Светът-на-триначалието-том3

Светът на Триначалието том 3
Книгата на Пак Чже Ву „Светът на Триначалието“ том 3, е дълбоко философско изследване на фундаменталните закономерности на реалния свят, лежащи в основата на неговото възникване и развитие по пътя към съвършенството. Описвайки подробно особеностите, характерът и предназначението на всемогъщите сили Хомо, Хетеро и Нейтро, авторът дефинира същността и пътя на еволюцията, а също и ролята на човечеството в този процес.
Сложните философски въпроси за източника на силите на Триначалието – Нейто и загадъчния нулев свят – засегнати в книгата, дават възможност на читателя да разгледа по нов начин темата за живота и смъртта, помагайки му да преодолее страха от неизвестното.
Идеите на автора за уникалния феномен живот, в който вечната непостижима игра на Триначалните сили въплъщава строг и красив ред, се подкрепят от обширен фактически материал за различни области на науката: физика, химия, астрономия, биология, генетика и др. Това увлекателно повествование, изложено в проста и достъпна форма, разширява кръгозора на читателя и го дарява с универсален ключ за опознаване на съществуващото.
 
Цена: 18 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Методически препоръки за работа с магнити

Методически препоръки за работа с магнити при използване на Су Джок системите
                                                „Мога да твърдя ясно и открито въз основа на
                          проведените от мен опити с магнити, че в тях е скрита специална тайна,
без която срещу множество болести е невъзможно да се направи каквото и да било“.
                                                   
Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм 
                          (Парацелс) XVI в.

Магнитът  – от гръцки Magnetos litchic – е камък от Магнезия (древен град в Мала Азия). Според Платон (428 или 427-348 или 347 г.г. до н.е.), това название е дадено на минерала от гръцкия трагик Еврипид (ок. 480-406 г.г. до н.е.). Съществува легенда, че месторождението на магнитния камък (магнетит) е открито от гръцки овчар, чиито обувки били заковани с железни пирони и залепнали за магнитния камък.
За лечебните свойства на магнита е споменавал още Аристотел (384-322г.г. до н.е.). Плиний Старши (23 или 24-79 г.г.) в трактата си „Естествена история“ е описал лечение на заболяване на очите с магнити. Египтяните използвали магическите и лечебни свойства на магнитите. Известно е, че последната царица Клеопатра (69-30 г.г. до н.е.) е носила магнит в накита за глава, за да съхрани младостта и красотата си. В наши дни става ясно защо този ритуал е имал определен смисъл: намиращата се в средата на главата епифиза, произвеждаща хормона мелатонин, който предотвратява стареенето, съдържа в себе си кристали на магнита (така наречения „мозъчен пясък“).
В индийските веди има описание на магнитите – техните полюси и съединяващите ги неутрални линии. Там се дават сведения за лечение с помощта на магнити на различни заболявания: безплодие, заболявания на половата система, поражения на червата, отоци и язви. За лечение се препоръчват определени варианти на разположение на магнитите по тялото.
В Тибет са използвали магнитите за подобряване на паметта и увеличаване на способността към концентрация, а също и за изваждането на накрайниците на стрели от рани.
Авицена (ок. 980-1037) е лекувал с магнити счупване на кости. В епохата на Възраждането в Европа с магнити активно се занимавал швейцарския лекар и философ Парацелс (1493-1541). Той е смятал, че „съществуват голям брой заболявания, които могат да бъдат излекувани с правилно прилагане на магнити“ (Франц Хартман. Животът на Парацелс и същността на учението му“). Например, заболявания на матката Парацелс е лекувал, поставяйки северния полюс на двуполюсен магнит отгоре, а южния  – отдолу – в областта на проекцията на матката (рис. 1). Често за лечение той използвал магнитен прах, който се приемал вътрешно, а за външно приложение от него приготвял мехлем.

Цена: 6 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Суджок терапия в екстрени ситуации

В книгата са изложени общи въпроси за оказване на първа помощ и са разгледани детайлно методите на Су Джок терапията (лечебен метод за въздействие върху ръцете и ходилата) – знания, необходими на всеки, който се интересува от възможностите за оказване на спешна помощ с прости и безлекарствени средства. Подробно и достъпно се разглежда прилагането на Су Джок терапията при внезапни заболявания и травми при нещастни случаи, описани са техниките за провеждане на реанимационни мероприятия с методите на Су Джок.

Книгата е предназначена за лекари и медицински сестри, а също и за широк кръг читатели, желаещи да овладеят ефективен начин за оказване на първа медицинска помощ.

 

 

Цена: 28 лв

Поръчай Откъде да поръчам?

Популярна цветотерапия

Книгата съдържа интересна познавателна информация за метода цветолечение, имащ древна история, пуснал корени назад във вековете. Ясно и разбираемо са изложени физическите свойства на светлината и нейното биологическо въздействие върху организма.

Разгледани са подробно новите съвременни подходи към този метод на лечение, основан на универсалните енергийни класификации на Осемте Начала и Триначалието, приети в Су Джок терапията. Обхванати са различни методики за лечебно прилагане на цветовете в системите на съответствие, такива като оцветяване, апликация на минерали и семена, светолечение.

Книгата е насочена към широк кръг читатели, интересуващи се от фундаменталните закони на мирозданието и тяхното практическо приложение за целите на възстановяване на здравето. Тя разширява кръгозора и ни дава възможност да се лекуваме лесно, безболезнено и без лекарства.

 

Цена: 18лв

Поръчай Откъде да поръчам?

Лечебни туист-движения на ръцете

Туист терапията чрез ръцете, ходилата и ушните миди е лесен и ефективен способ за хармонизиране работата на органите и системите в човешкия организъм. В основата на този метод е представата за системите на съответствие и спиралната енергийна мрежа на тялото.
Това лечение може да се провежда вкъщи, на работа, в транспорта, като се използва за само- и взаимопомощ.

Книгата е предназначена за специалистите в областта на безлекарствените методи на лечение, а също и за широк кръг читатели.

 

Цена: 23 лв.

Поръчай Откъде да поръчам?