Курсове

Международната Асоциация по Су Джок (ISA) съвместно с Московската Су Джок Академия и Център за спирални движения "Лориан" провежда обучение по Оннури Су Джок терапия. Програмата е разработена и утвърдена от Международната Асоциация по Су Джок терапия. Пълният курс на обучението по Су Джок терапия се състои от осем основни и осем специализирани нива (курса). Продължителността на всеки курс е от 16 до 24 академични часа (в зависимост от броя на курсистите), а в края на последния ден се провежда тест за усвоените знания.

След приключване на всеки курс участникът получава сертификат на Международната Асоциация по Су Джок (при условие, че е преминал успешно теста). След приключването на първите осем нива, лицата с висше медицинско образование получават сертификат ”Специалист по Су Джок” от Международната Асоциация по Су Джок терапия (ISA).

Всяка година в края на месец октомври се провежда 10-дневен Квалификационен семинар (40-48 академични часа) от синовете на Професора - д-р PARK MINCUL или д-р PARK MINKYU (основните теми са: Су Джок, Суджок КИ, Теория на Триначалието, Триначална акупунктура, Триначална хронопунктура, Терапия по посока, Туист терапия, Тай-чи усмивка, Медитация усмивка) като участниците получават съответно Бронзов, Сребърен или Златен сертификат в зависимост от това, дали отговарят на изискванията.
ВАЖНО: Правила за сертификация
1. За получаване на Бронзов сертификат по Су Джок терапия и Туист терапия могат да претендират слушатели, които:
- вземат участие в текущия семинар;
- до този семинар са посетили не по-малко от три квалификационни семинара, проведени от  д-р PARK MINCUL или  д-р PARK MINKYU (представят се оригинал и копие от прослушаните семинари);
- представят 10 подробно описани клинични случаи от личната си практика.
2. За получаване на Сребърен сертификат по Су Джок терапия и Туист терапия могат да претендират слушатели, които:
- вземат участие в текущия квалификационен семинар и този преди него (два поредни);
- притежават Бронзов сертификат, (представят се оригинал и копие на Бронзов сертификат) - ако сертификатът е издаден преди повече от 3 години, той се нуждае от потвърждение;
- представят 15 подробно описани клинични случаи от личната си практика. 
3. За получаване на Златен сертификат (I ниво) по Су Джок терапия и Туист терапия могат да претендират слушатели, които:
- вземат участие в текущия семинар;
- до този семинар са посетили не по-малко от три квалификационни семинара, проведени от  д-р PARK MINCUL или  д-р PARK MINKYU (представят се оригинал и копие от прослушаните семинари); 
- притежават Сребърен сертификат (представят се оригинал и копие на Сребърен сертификат) - ако сертификатът е издаден преди повече от 3 години, той се нуждае от потвърждение;
- представят 20 подробно описани клинични случаи от личната си практика.