Курсове през месец май

19 Март 2017 Курсове през месец май

МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА КУРС II. "Методи на Оннури терапията без използване на игли"

 

  • ПРЕДСТАВЯНЕ на енергиите и метафизическия свят у различните народи: Индия, Тибет, Китай, Египет. Съвременната представа за фината структура на света. Триначалният  Модел в структурата на света.
  • Концепцията за M-частиците. Концепцията за Нейтро-свят и Нейтро-състояние.

  • Начини за достигане на Нейтро-състояние.

  • Концепция за съзнанието и подсъзнанието. Методи за промени на съзнанието (разширяване на съзнанието). Техники за работа с M-частици.

  • Отработка на Хомо- и Хетеро-техниките при работа с M-частиците.

  • Цветолечение. Физическите характеристики на цветовете. Свойства на цветовете. Биологичното  въздействие на цветовете върху хората. Методи за лечение с цветове.

  • Визуализация на светлината, чувството за светлината и плътността на цветовете. Техниката "цветно дишане".

  • Литотерапия. Звукотерапия. Ароматерапия.

  • Оннури числотерапия. Древните философски възгледи за числата. Хомо- и Хетеро-ритми в числовия ред.

  • Терапия с мудри. Индийските мудри и ОННУРИ мудрите. Правила за съставяне на мудри. Отработка на техниките при лечение с мудри на различните заболявания.