Ежегоден квалификационен семинар в София

29 Юли 2016 Ежегоден квалификационен семинар в София

 

ТЕМИ НА СЕМИНАРА
I. Как правилно да използваме приложението „Thesujok”. Развитието на Су Джок по света.
 
II. Триначалната система:
1. Триначално съзнание;
2. Су Джок на базата на Триначалието;
3. Триначалието – Фундаменталния закон на Вселената;
4. Триначален модел и Триначална последователност;
 
 III. Зонална СуджокКи терапия:
 1. Ново разбиране за СуджокКи въз основа на Триначалието;
 2. Осем-зонална и четири-зонална Суджок Ки;
 3. Първи и втори отраслов ред;
 4. Комбиниране на СуджокКи и Триначалие;
 5. Практическа част – лечение с хоризонталните СуджокКи.
 
 IV. Триначална диагностика:
 1. Емоционален подход от гледна точка на Триначалието;
 2. Триначалие по време – „отвореното“ време за всеки обект;
 3. Нов подход в Триначалното лечение – комбиниране на времето с тялото и времето с  пространството;
 4. Комбинирано лечение с потоци енергия и Триначална акупунктура.
 
V. Сам Вон Донг (Триначална гимнастика) и Сам Вон Гонг (Триначално усилие):
 1. Диагностика и лечение с помощта на Сам Вон Гонг;
 2. Правила за диагностика.
 
VI. Лечение по посока – теория и практика.
VII. Медитация Усмивка (частта за разбиране на собственото съзнание)
 
 
За повече информация и записване: тел.: 0888 646 282 - Лора Мальова