Литература на Български

Аз съм Су Джок доктор

Су Джок терапията, разработена от южнокорейския учен професор Пак Чже Ву, е не само метод за лечение, но и път за постигане на основните закони на живота, който изгражда стабилна връзка между класическата западна наука и медицинските знания на Изтока, натрупани от най-древни времена. Високата ефективност и простотата на Су Джок терапията помагат за бързото разпространение на метода в развитите страни.
 
ISBN: 978-954-92477-2-5
 
Цена: 12 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Су Джок Терапия със семена

Терапията със семена Су Джок е метод за лечение, който лесно може да бъде овладян от всеки човек – и така, без използване на лекарства, да помогне на себе си и близките си.

Книгата е предназначена за обучение как чрез основни умения да се оказва помощ със семена по системите на съответствие върху ръцете и стъпалата.

ISBN: 954-91752-2-7
 
Цена: 12.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Су Джок Лечебните пръсти

Вие сте много уморени, измъчва ви главоболие, болят ви ставите и гърба, безпокои ви тежест в стомаха… Изпробвали сте много начини на лечение, а надеждата отново да бъдете здрави намалява с всеки ден… Не бързайте да се отчайвате. Изход има! Откриват ви го… вашите собствени пръсти.

Книгата „Лечебните пръсти" ще ви разкаже как е устроена системата на съответствие на пръстите, ще ви научи да я използвате за предпазване от заболяване и за съхранение на вашето здраве.

ISBN - 10: 954-91752-3-5
ISBN - 13: 978-954-91752-3-3
 
Цена: 10.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Су Джок Ноктотерапия

За какво са му на човека нокти? Значително отстъпващи по плътност на животинските нокти, ноктите на човека нямат водеща роля в процеса на оцеляване, защита и набавяне на храна. Но както е известно природата не ни дава току така нищо излишно. Всичко е с определена цел и има смисъл.

Функционалното предназначение на ноктите е свързано с това, че те като плътни рогови образувания защитават меките тъкани в края на пръстите от различни повреди, най-вече механически. Но само с това ли се изчерпва ролята им? Загледайте се в тях, разгледайте ги от гледна точка на универсалните природни закони и вие ще видите удивителен инструмент за поддържане и възстановяване на здравето, уникални лечебни системи, дадени на човека от самата природа, на които е дошло времето да бъдат изучени.

ISBN: 978-954-91752-5-7
Цена: 9.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Основи на Су Джок терапията

Книгата „Основи на Су Джок терапията” е допълнено и преработено издание на монографията на проф. Пак Чже Ву „Енергийна система на Хомо-взаимодействията в тялото на човека”, издадена от Московската Су джок Академия през 1996 година.

В книгата подробно се разглежда строежът на стандартните системи на съответствие, разположени върху ръцете, ходилата, пръстите и техните фаланги и начините за лечебни въздействия върху тях. Изложени са принципите на строеж и функциониране на Хомо-системата, която играе важна роля в процесите на саморегулацията на човешкото тяло и интеграцията му в единно цяло.

Книгата представлява интерес както за лекари от различни специалности, студенти по медицина, биолози и физиолози, така и за всички неспециалисти, които се интересуват от възможностите за оказване на медицинска помощ чрез нелекарствени методи на лечение.

ISBN: 978-954-91752-6-4

Цена: 15.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Ръководство по Йога усмивка

Йога усмивка е нов метод за профилактично и природно лечение, при който се използват йога пози и движения и който е препоръчителен за всеки, желаещ да постигне лично съвършенство и чудесно здраве.

Движенията и позите са прости и лесни, изпълняват се с усмивка и могат да се правят от всички: млади и стари, здрави и болни.

Тази книга за самопомощ е предназначена не само за медицински специалисти и специалисти по безлекарствено лечение, но и за широката публика и всички интересуващи се от метода.

Книгата е с цветна притурка за по-лесно овладяване на метода.

ISBN:  978-91752-4-0
 
Цена: 18.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Теория на Шестте Енергии в рисунки и таблици

В учебното помагало са представени съвременни данни за теорията на Шестте Енергии, разработена от проф. Park, Jae Woo. Благодарение на прекрасно направените илюстрации и точните и кратки коментари към тях, от книгата получаваме най-общи представи за теорията на Шестте Енергии, а също и сведения за строежа и функционирането на единната енергийна система на човека според вижданията в тази теория.

В книгата са показани основните подходи към диагностиката, базирани на Шестте Енергии и тяхното състояние в тялото на човека, както и общите принципи на лечение по Шестте Енергии.

Книгата е предназначена за рефлексотерапевти, лекари с различни специалности, студенти по медицина, а също и за всички, които се интересуват от източната философия, биология, психология или се занимават с алтернативни методи на лечение.

IDSN: 978-954-92477-1-8
 
Цена: 35.00 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Суджок Ки терапия

В книгата „Суджок Ки терапия“ е представен лесен за изучаване и практическо използване метод за енергийно лечение. В нея подробно са изложени въпросите за устройството и функционирането на единната енергийна система в човешкото тяло и методите за магнитно влияние върху нейното състояние.

Методите на меридианната, елмазната, чакралната, зоналната и локалната Суджок Ки терапия са неинвазивни, безболезнени, не изискват сложно оборудване и действат много бързо. При това те демонстрират много висока ефективност в практиката при лечение на заболявания с най-различна етимология.

ISBN:978-954-92477-2-5

Цена: 42 лв
Поръчай Откъде да поръчам?

Лечение по четири точки

Лечението по четири точки – това е уникален метод, в който се използват точките, представящи четирите фундаментални сили – Хетеро, Хомо, Нейтро и Нейто, разположени в системата на съответствие „глава на животно“ на палците на ръцете и краката.

Това лечение заслужава специално внимание и изучаване, защото демонстрира удивително високи практически резултати и помага на хората много бързо да се избавят от страданията, донесени им от болестите.

ISBN: 978-954-92477-4-9
 
Цена: 15 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Суджок Ки терапия с помощта на пръстите

Книгата съдържа информация за това, как можем да си върнем здравето с помощта на пръстите на ръцете, които са естествен лечебен инструмент. С пръсти ефективно се влияе върху състоянието на зоналната енергийна система, нарушенията в която водят до развитие на заболявания. Методът на лечение удивява със своята простота и висока ефективност. В книгата достъпно е изложен принципът на устройство на зоналната енергийна система на човека, както и възможностите за влияние върху нея с пръсти чрез системите на съответствие. Богато илюстрирана с примери за използване на метода.
 
Суджок Ки с помощта на пръстите – това е комбинация от възможностите на две естествени системи на лечение: зоналната енергийна система и лечебните свойства на пръстите. Нашето тяло е способно да се лекува само, без допълнителни инструменти.
 
Да се лекуват заболявания чрез апликация с пръсти е много просто и удобно за всеки човек!
 
ISBN:  978-954-92477-5-6
 
Цена:  26 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Ставна акупунктура

Тази книга е учебно пособие за Триначална диагностика на заболявания и нарушения във всички звена от енергийната система на човека, а също и за тяхното лечение в системата на ставните меридиани, които са добре проявени и притежават свързващи и координиращи Нейтро-функции.

Ставната акупунктура е едно от новите ефективни направления в Су Джок терапията, разработено от проф. Пак Чже Ву. Системата на ставните меридиани е логична, проверена в практиката, има проста организация и с нея могат да се лекуват енергийни нарушения на всички нива.

Книгата съдържа подробни схеми, необходими за диагностика и лечение, и много примери за въздействие чрез ставната акупунктура. Тя е адресирана към лекари рефлексотерапевти, студенти от медицински висши училища, а също и към всеки, който се интересува от методите за поддържане и укрепване на здравето.

 
ISBN:  978-954-91752-7-1
 
Цена:  28 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?